Wie zet de trend voor een nieuwe generatie medewerkers? 

Wie zet de trend voor een nieuwe generatie medewerkers? 

Willen organisaties kunnen innoveren en onderscheidend blijven van hun concurrenten, zullen organisaties op een aantal trends moeten inspelen. Aandacht voor de behoeften van de nieuwe generatie medewerkers is daarbij essentieel. Organisaties zullen harder hun best moeten doen om talent aan zich te verbinden en werk slimmer te organiseren.
Zo hebben organisaties de komende jaren rekening te houden met een aantal trends zoals:

– verdere groei van de kennis- en diensteneconomie
– verregaande digitalisering
– vergrijzing en ontgroening
– globalisering van het arbeidsproces
– schaarste van talent
– flexibilisering van de arbeid

 

Wat is de behoefte van de nieuwe generatie werknemers?

De generatie nieuwe medewerkers is opgegroeid met een grote diversiteit aan IT mogelijkheden. Zij maken dan ook vooral gebruik van het internet bij het zoeken naar relevante informatie en hebben hun werkgedrag hierop grotendeels gebaseerd. Deze generatie is authentiek, creatief, multidisciplinair, eerlijk en vertrouwt op haar gevoel. Geluk is belangrijker dan geld en sociale media vervult een belangrijke rol voor deze generatie als het gaat om het vergaren van kennis, communiceren en verbinden.

De nieuwe generatie medewerkers kenmerkt zich niet alleen door grote kennis van nieuwe ICT toepassingen, ze zijn ook steeds meer ondernemers van hun eigen talent en werken steeds meer als Zelfstandige Professionals (ZP-ers). Ze hebben een levens- en werkstijl van virtueel samenwerken, communiceren en netwerk delen. Dit kan voor hun zowel tijd- en plaatsonafhankelijk. Ze zijn gewend aan verschillende culturele invloeden, samenwerken en snel schakelen in een wereld vol mogelijkheden en ze maken vrijwel geen onderscheid tussen werk en privé. De voorkeuren ten aanzien van de inrichting van werk en werkinrichting zijn voor deze generatie medewerkers dan ook zeer verschillend.

 

Welke organisatorische verandering brengt de nieuwe generatie met zich mee?

De onderlinge verhoudingen binnen organisaties gaan door deze nieuwe generatie medewerkers veranderen en ook de onderlinge relaties met collega’s en het management zullen niet meer hetzelfde zijn. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken zal verder doorzetten. De werkomgeving zal dus voldoende mogelijkheden moeten bieden om generaties efficiënt met elkaar samen te laten werken, te ontmoeten, te overleggen en face to face kennis en ervaring met elkaar te delen. De inrichting van de individuele werkplek is sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren, behoefte en mate van gewenste autonomie. Organisaties kunnen hier op inspelen door een ruimte flexibel te laten zijn. Zo kan een medewerker zelf een eigen werkplek scheppen die past bij de persoonlijke behoeften en de taak. Niet onbelangrijk blijkt uit onderzoek van TNO; het kiezen van een een werkplek die past bij de behoefte en taak heeft namelijk een positief effect top de communicatie en concentratie.

 

De nieuwe werkomgeving voor de nieuwe generatie medewerkers

Het bevorderen van de communicatie is van belang omdat door Het Nieuwe Werken de werk gerelateerde communicatie in veel gevallen minder wordt. Een werkoverlegplek wordt dus steeds belangrijker voor de specifieke contactmomenten. De focus en concentratie is van belang, omdat door focus en concentratie het probleemoplossend vermogen en de creativiteit verbeterd wordt. Digitalisering zorgt immers ook voor continue afleiding. Een prettige omgeving om pauzes te kunnen nemen om ‘bij te tanken’ past ook bij de behoefte van de nieuwe generatie medewerkers. Door voldoende rust kunnen medewerkers zich herstellen met als gevolg dat ze zich beter focussen en concentreren en daardoor (langer) productief én gezond kunnen zijn. Hierdoor wordt de kans op fouten maken aanzienlijk verkleind.
Kortom: ten aanzien van het inrichten van de werkplek zouden organisaties er goed aan doen om aandacht te besteden aan het creëren van een goede werkoverlegplek en voldoende mogelijkheden te bieden voor een medewerker om zich terug te trekken om te kunnen pauzeren of om zich te kunnen focussen en te kunnen concentreren. Welke stappen heeft uw organisatie gezet om in te spelen op de trends en ontwikkelingen en de nieuwe generatie medewerkers?

Auteur: Rachel Gasper-RothengatterZuiver Persoonlijk

Rachel is interim HR Adviseur en sinds 2011 eigenaar van Zuiver Persoonlijk. Zij ondersteunt organisaties op het gebied van Human Resource Management. Haar focus ligt daarbij voornamelijk aan de “menskant” van organiseren. Rachel heeft onderzocht wat flow kan bijdragen aan een innovatieve organisatie/samenleving en wat HR kan doen om dat te bevorderen. Samen met andere professionals ontwikkelt zij interventies om organisaties te helpen bij innoveren door te investeren in hun medewerkers. Wil je meer weten of heb je vragen over Rachel en haar onderzoek naar flow? Je kunt haar benaderen via de website van Zuiver Persoonlijk.