Synergie

Synergie

Het woord synergie komt van het Griekse woord ‘synergia’ en wordt volgens bron Wikipedia gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Met een beter woord kan ik de samenwerking die ik ben aangegaan met Bert Klaaysen (Klaaysen design) niet omschrijven. Ons doel?  Het leveren van een bijdrage aan kennis en inzicht met betrekking tot de invloed van werkplekdesign op het ontstaan van creativiteit en psychische gezondheid van een nieuwe generatie ondernemers en werknemers. Waarom?

In de huidige kennis- en  toenemende netwerkeconomie wordt innovatie en creativiteit steeds belangrijker voor organisaties om concurrentievoordeel te kunnen behalen. In Europees verband zijn afspraken gemaakt om de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het verdrag van Lissabon.  Dit is geen gemakkelijke opgave. Vanaf 2020 zal de beroepsbevolking in aantal afnemen. Er ontstaat schaarste. Er moet meer gebeuren met minder mensen, dus de productiviteit moet omhoog. Dit brengt werkdruk met zich mee. Ook de toenemende digitalisering zorgt voor werkdruk. Onze hersenen krijgen ieder moment een grote hoeveelheid informatie te verwerken. We worden continu afgeleid en geprikkeld. Onze aandacht wordt versnipperd en wordt steeds verder teruggedrongen door hyperaandacht. We dienen onze focus steeds sneller te verleggen tussen de verschillende taken, informatiebronnen en processen. Onze hersenen moeten zich, door snelle focuswisseling tussen verschillende taken, steeds opnieuw oriënteren. Internet lijkt het vermogen tot concentratie en contemplatie volledig uit te hollen, schrijft Nicholas Carr in zijn boek “Het ondiepe” Ook Byung-Chul Han geeft in zijn essay “De vermoeide samenleving” aan dat niet alleen de versnipperde aandacht en de hyperaandacht kenmerkend is voor de huidige maatschappij. Het ontbreekt de mens ook aan de discipline om op tijd te stoppen. Volgens Han, leven we in een maatschappij die bijzonder arm is aan onderbrekingen, aan tussenruimte en aan tussentijd. “De moderne versnelling schaft elke tussentijd af”, aldus Han.

Versnipperde aandacht en het niet regelmatig tijd nemen voor ‘niets doen’ leidt tot psychische vermoeidheid (burn-out). Willen we bovendien tot innovatie en prestaties komen, dan zullen we informatie goed moeten kunnen verwerken om er iets mee te kunnen doen.

Er ligt een belangrijke taak voor organisaties en HR managers en – adviseurs: Enerzijds dienen zij aandacht te hebben voor het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers, opdat zij innovatieve prestaties kunnen leveren, anderzijds dienen zij het toenemende verzuim, onder andere veroorzaakt door psychische vermoeidheid, terug te dringen.

In een aantal volgende blogs zal ik aandacht besteden aan hoe organisaties en in het bijzonder HR managers en -adviseurs aandacht kunnen geven aan deze ontwikkelingen.

Auteur: Rachel Gasper-Rothengatter | Zuiver Persoonlijk

Rachel is interim HR Adviseur en sinds 2011 eigenaar van Zuiver Persoonlijk. Zij ondersteunt organisaties op het gebied van Human Resource Management. Haar focus ligt daarbij voornamelijk aan de “menskant” van organiseren. Rachel onderzoekt wat flow kan bijdragen aan een innovatieve organisatie/samenleving en wat HR kan doen om dat te bevorderen. Samen met andere professionals ontwikkelt zij interventies om organisaties te helpen bij innoveren door te investeren in hun medewerkers. Wil je meer weten of heb je vragen over Rachel haar onderzoek naar flow? Je kunt haar benaderen via de website van Zuiver Persoonlijk.

 

Plaats een reactie