Een trendy werkomgeving als HR-oplossing?

Een trendy werkomgeving als HR-oplossing?

Je zou er als directeur of (HR)manager maar mee te maken hebben: een hoog verzuimpercentage, een lage productiviteit, weinig klantgerichtheid en een gebrek aan innovatiekracht. De concurrentiepositie kan daarmee ernstig onder druk komen te staan. “Ach, geen nood! De verbouwing is aanstaande en met de nieuwe trendy industriële of vintage look-and-feel werkt iedereen binnenkort weer in flow.” Of misschien toch niet?

Burn-outklachten

Wanneer de keuze van de (kantoor)inrichting niet goed afgestemd is op de behoefte van medewerkers, is de kans groot dat de flow uitblijft. In een trendy ruimte werken betekent vaak werken in een open ruimte. Zonder goed doordacht plan kan die open ruimte flow enorm in de weg staan. Geluidsoverlast kan tot verminderde concentratie en onderlinge irritaties leiden en de productiviteit, klantgerichtheid en samenwerking in de weg staan. Je constant ‘bekeken voelen’ in de open ‘workspace’ doet vaak geen recht aan het zelfvertrouwen. Op de langere termijn leidt dit vaak tot burn-outklachten met langdurig ziekteverzuim tot gevolg. De oorzaken van deze klachten zijn dan (bijna) niet door HR op te lossen.

Met medewerkers die goed in hun vel zitten kan een organisatie zich onderscheiden van de concurrent. Een werkomgeving heeft grote impact op het welbevinden van medewerkers en behoeft dus de nodige aandacht.

Betrek je medewerkers bij dit proces

Het inrichten van een werkomgeving vraagt om een zorgvuldig proces. Mijn advies is: betrek je medewerkers bij dit proces. Medewerkers zijn immers het beste bekend met hun werk, hun eigen behoeften en zij zullen in de nieuwe situatie gaan werken. Laat ze daarom al in de beginfase gericht meedenken met het proces. Het leidt tot zichtbaar betere resultaten: minder verzuim, en hogere productiviteit, klantgerichtheid en meer creativiteit en innovatiekracht.

Rachel Gasper-Rothengatter

Flow expert bij Zuiver Persoonlijk. Helpt organisaties en individuen om flow in de dagelijkse werkpraktijk te bevorderen. Heeft als missie dat Nederland over 15 jaar het meest innovatieve land ter wereld is en “the best place to work”.